Regionale samenwerking

Gorinchem zal zich in 2019 op verschillende schaalniveaus richten. Op het niveau van de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zal de samenwerking vorm krijgen aan de hand van de Regionale Maatschappelijke Agenda. Wij monitoren ook in 2019 nadrukkelijk de impact van de Tweede Kamer motie ''Van der Molen'' waarin gevraagd is om aandacht voor de ontwikkeling van de centrumfunctie van Gorinchem in relatie tot het gewijzigde bestuurlijke landschap. Wij betrekken hierbij nadrukkelijk ook het Gorcums Akkoord 2018-2022. Wij werken verder in 2019 aan het daadwerkelijk versterken van de zogeheten eigenaarsrol van Gemeenschappelijke Regeling. Dit past ook in het regionale traject ''Grip op verbonden partijen''.