Inleiding

In deze paragraaf wordt u geïnformeerd over de gemeentelijke grondexploitaties en treft u de belangrijkste
cijfermatige informatie rondom het gemeentelijk vastgoed aan.