C. Stichtingen

Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

De stichting heeft tot doel de verbetering van:

a. de economische positie en uitstraling van de Gorinchemse binnenstad;

b. de samenwerking tussen partijen die hierop invloed uitoefenen

Publiek belang

Een maatschappelijk goed functionerende en voor bewoners en bezoekers aantrekkelijke binnenstad met voldoende faciliteiten

Bestuurlijk belang

Gemeente, ondernemers en eigenaren commercieel vastgoed hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de binnenstad

Financieel belang

De gemeente verstrekt een bijdrage van € 80.000.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2018: € 47.577

Verwachte stand 1 januari 2019: € N.N.B.

Verwachte stand december 2019: € N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2018: € 0

Verwachte stand 1 januari 2019: € 0

Verwachte stand 31 december 2019: € 0

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 258

Risico's

Geen bijzonderheden.

Overige ontwikkelingen

M.i.v. 2018 is er een splitsing van taken, waarbij promotionele taken zijn overgegaan stichting Gorinchem Citymarketing. BSM richt zich nu met name op ruimtelijk economische aspecten van de binnenstad.

Stichting Vesting3hoek

Vestigingsplaats

Gorinchem.

Korte omschrijving

De Vestingdriehoek is een toeristisch samenwerkingsverband tussen Gorinchem, Woudrichem, Slot Loevestein en Fort Vuren met als verbindende factor de veerdienst die de bezoeker van de ene naar de andere locatie vervoert.

Publiek belang

Grensoverschrijdende samenwerking tussen partijen om economische spin-off te realiseren die de locaties afzonderlijk van elkaar niet kunnen bereiken.

Bestuurlijk belang

Een afgevaardigde van het college (portefeuille Toerisme) neemt zitting in het bestuur en treedt hierbij op als voorzitter.

Financieel belang

Alle deelnemende gemeenten investeren naar rato van inwoners.

Eigen vermogen

Stand 1 januari 2018: € 13.737

Verwachte stand 1 januari 2019: € N.N.B.

Verwachte stand 31 december 2019: € N.N.B.

Vreemd vermogen

Stand 1 januari 2018: € 2.950

Verwachte stand 1 januari 2019: N.N.B.

Verwachte stand 31 december 2019: € N.N.B.

Resultaat

De winst over 2017 bedraagt: € 11.299.

Risico's

Geen bijzonderheden.

Overige ontwikkelingen

Reorganisaties binnen de gemeente Gorinchem en de herindelingen bij de gemeenten van Woudrichem tot gemeente Altena en Lingewaal tot gemeente West Betuwe kunnen mogelijk leiden tot andere prioritering, verandering van inzet capaciteit en middelen.