Lijst van verbonden partijen

De gemeente Gorinchem heeft te maken met diverse verbonden partijen. Deze verbonden partijen zijn in te delen in de volgende categorieën:

 1. Gemeenschappelijke Regelingen (GR)
 2. Vennootschappen en coöperaties
 3. Stichtingen

In onderstaand overzicht wordt per categorie aangegeven welke verbonden partijen hiertoe behoren. Per verbonden partij wordt een nadere detaillering gegeven.

A. Gemeenschappelijke Regelingen

 • GR Dienst Gezondheid & Jeugd
 • GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • GR Regio AV
 • GR GEVUDO
 • GR AVRES
 • GR Reinigingsdienst Waardlanden
 • GR Bureau Openbare Verlichting

B. Vennootschappen en coöperaties

 • Hoog Dalem C.V.
 • C.V. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen (ROM-S), Beheer B.V. ROM-S
 • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
 • Oasen N.V.
 • Eneco Groep N.V.
 • Stedin Holding N.V.
 • Merwede LingeLijn Beheer B.V.
 • Gemeente Gorinchem Deelneming B.V.
 • Coöperatie ParkeerService U.A.
 • Huisvuil Verbranding Centrale (HVC) N.V.

C. Stichtingen

 • Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem
 • Stichting Vesting3hoek