Vastgesteld beleid

Voor de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is de volgende vastgestelde beleidskader van toepassing:

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen

2017