Wat willen we bereiken?

Doel

De gemeente zet zich ervoor in dat Gorinchem een levendige en zorgzame stad is waar het goed wonen, werken en verblijven is voor jong en oud. Daarbij zal de gemeente de (inwoners van de) stad betrekken en faciliteren, de dienstverlening op de klant afstemmen en zorgen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering waarbij het gemeentelijke huishoudboekje op orde is.

Vastgesteld beleid

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indicator

B/F

Eenheid

Resultaat

Soort

Formatie

B

fte per 1.000 inwoners

8,3

PI

Bezetting

B

fte per 1.000 inwoners

6,9

PI

Apparaatskosten

B

€ per inwoner

997

PI

Externe inhuur

B

€ per inwoner

31

PI

Overhead

B

€ per inwoner

333

PI

Waardering inwoners algehele dienstverlening (2017):

- Balie

F

1-10

8,2

ME

- Telefoon

F

1-10

7,5

ME

- Schriftelijk

F

1-10

7,3

ME

- Digitaal

F

1-10

7,1

ME

Verklaringen afkorting: B = Basisset indicator, F = Facultatieve indicator, PI = Prestatie Indicator, ME = Maatschappelijk Effect.