Wat willen we bereiken?

Doel

Gorinchem faciliteert een maximaal innovatief en duurzaam onderwijsklimaat. Voor innovatie is optimale samenwerking tussen de partners in onze onderwijsregio vereist.

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Beleidsnota Brede Scholen

2011

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

2011

- IHP Voorgezet onderwijs

2014

- IHP Speciaal onderwijs

2015

- IHP Gorinchem-Oost

2017

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indocator

B/F

Eenheid

Soort

Absoluut verzuim

Leerplichtigen die niet staan ingeschreven op een school

B

Aantal per 1.000 leerlingen

PI

Relatief verzuim

Leerplichtigen die zijn ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig zijn

B

Aantal per 1.000 leerlingen

PI

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV-ers)

B

% van het aantal leerlingen (12 - 23 jaar)

PI