Wat willen we bereiken?

Doel

Gorinchem is een schone, duurzame en leefbare stad, waar we onze inwoners vitaal en gezond houden.

Vastgesteld beleid

Beleidskader

Vastgesteld door de raad in

Lokaal gezondheidsbeleid

2007

Beleidsplan duurzaamheid

2017

Maatschappelijke effecten en indicatoren

Hoe meten we dat?

Indicator

B/F

Eenheid

Soort

Omvang huishoudelijk restafval

B

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar in kg

PI

Hernieuwbare elektriciteit

B

% Hernieuwbare elektriciteit van totaal verbruikte elektriciteit

PI

Waardering algehele persoonlijke gezondheid

F

Score 1-10

ME

Duurzaamheidscore

F

Score 1-100

PI