Meerjarig verloopoverzicht saldo reserves

Verloop reserves (x € 1.000)

1-1-2019

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2020

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2021

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2022

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2023

Algemene reserve

25.236

-

125

25.111

-

220

24.891

-

80

24.811

-

-

24.811

Bestemmingsreserves:

Infrastructuur

9.956

885

1.755

9.086

794

75

9.805

942

-

10.747

400

-

11.147

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

-

151

-

151

151

-

302

151

-

453

151

-

604

Station Papland

1.800

-

-

1.800

-

-

1.800

-

-

1.800

-

1.800

-

Combinatiefuncties

211

-

75

136

-

75

61

-

61

-

-

-

-

Bonus revitalisering Avelingen

990

-

990

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Staerk

203

-

-

203

-

-

203

-

-

203

-

-

203

Sociaal domein

6.922

-

307

6.615

-

121

6.494

-

40

6.454

-

-

6.454

Duurzaamheid

460

300

150

610

200

150

660

100

160

600

-

-

600

Armoedebeleid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Omgevingswet

190

-

180

10

-

-

10

-

-

10

-

-

10

Stimuleringsregeling woningbouw rekening

99

-

-

99

-

-

99

-

-

99

-

-

99

Sloopkosten Lange Slagenstraat

226

-

226

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Restauratie en instandhouding molens Gorinchem

80

-

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Organisatieontwikkeling

2.000

-

-

2.000

-

-

2.000

-

-

2.000

-

-

2.000

ICT

500

200

-

700

200

-

900

100

-

1.000

-

-

1.000

-

Afschrijvingsreserve

-

2.590

-

2.590

322

89

2.823

-

102

2.721

-

102

2.619

Subtotaal bestemmingsreserves

23.637

4.126

3.763

24.000

1.667

510

25.157

1.293

363

26.087

551

1.902

24.736

Totaal reserves

48.873

4.126

3.888

49.111

1.667

730

50.048

1.293

443

50.898

551

1.902

49.547