Meerjarig verloopoverzicht saldo voorzieningen

Verloop voorzieningen (x € 1.000)

1-1-2019

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2020

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2021

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2022

stor-tingen

onttrek-kingen

1-1-2023

Algemene voorzieningen

Pensioenverplichtingen bestuurders

3.969

400

-

4.369

400

-

4.769

400

-

5.169

400

-

5.569

Wachtgelden bestuurders en mdw'ers

1.759

-

440

1.319

-

440

879

-

336

543

-

198

345

Verlofsaldi

285

-

-

285

-

-

285

-

-

285

-

-

285

Dubieuze debiteuren

282

-

-

282

-

-

282

-

-

282

-

-

282

Rioolheffing

2.494

-

559

1.935

434

-

2.369

305

-

2.674

332

-

3.006

Vervanging riolering

482

1.760

1.760

482

760

760

482

930

930

482

930

930

482

Afwaardering (bedrijfsgebouwen, woningen, gronden en voorraden)

3.883

-

22

3.861

-

22

3.839

-

22

3.817

-

22

3.795

Investeringsbudget stedelijke vernieuwing

25

-

-

25

-

-

25

-

-

25

-

-

25

Afkoopsommen grafrechten

2.739

183

199

2.723

183

198

2.708

183

198

2.693

183

198

2.678

Meerjaren onderhoudsplannen

1.864

1.916

2.882

898

1.975

2.838

35

1.916

1.565

386

1.916

1.678

624

Hoog Dalem

1.555

-

-

1.555

-

-

1.555

-

-

1.555

-

-

1.555

Subtotaal algemene voorzieningen

19.337

4.259

5.862

17.734

3.752

4.258

17.228

3.734

3.051

17.911

3.761

3.026

18.646

Voorzieningen grondexploitatie

Mollenburg

11.493

230

-

11.723

234

-

11.957

239

-

12.196

244

12.440

-

Lingewijk Zuid

1.382

27

1.409

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bedr.ter. Gorinchem Noord/Groote Haar

7.451

149

-

7.600

152

-

7.752

155

-

7.907

158

-

8.065

Subtotaal vrz grond exploitaties

20.326

406

1.409

19.323

386

-

19.709

394

-

20.103

402

12.440

8.065

Totaal voorzieningen

39.663

4.665

7.271

37.057

4.138

4.258

36.937

4.128

3.051

38.014

4.163

15.466

26.711